ჩვენი გუნდი

 

 

ვახტანგ მაჭავარიანი - ადვოკატი/ მმართველი პარტნიორი  

 

ნათია ბექაური- კომერციული მენეჯერი

 

 
ანა შავარდენიძე- ადვოკატი

 

 
ნუკა ზაქარეიშვილი- ოფისის მენეჯერი